อ่านแล้ว 379 ครั้ง

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 เวลา 17:24:00 น.