อ่านแล้ว 401 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาเขตลำปาง จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาเขตลำปาง จำนวน ๑ แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:25:00 น.