อ่านแล้ว 34 ครั้ง

เข้าร่วมงาน Lampang Herbal Expo 2024 มหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ดร. วิเชียร วงค์วัน รองอธิการบดีมหาวิทยลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปางเข้าร่วมงาน Lampang Herbal Expo 2024 มหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3 หัตถการแผนไทย สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารเป็นยา โดยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ผู้บริหาร/ผู้แทนจากหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สมาคมเครือข่ายแพทย์แผนไทยลำปาง โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย์แผนไทย และสถาบันการศึกษาทั้ง 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง และประชาชน ร่วมในพิธีเปิด ณ ลานรถม้า ศูนย์การค้า Central Lampang



วันที่ 08 กรกฏาคม 2567 เวลา 21:00 น.