อ่านแล้ว 24 ครั้ง

ร่วมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ (7 กรกฎาคม 2567) ดร.วิเชียร วงค์วัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง มอบหมายให้ ผศ.ดร.เบญจมาศ ยศเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำเหล่าบรรดาข้าราชการและพสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีมงคลทั้งทางศาสนาพราหมณ์ ทำการสังเวยบูชาฤกษ์ สักการะบวงสรวงเทพยาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขออัญเชิญลงประดิษฐานเข้าร่วมในการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประสิทธิ์ประสาทชัยมงคลให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมโบราณประเพณี พร้อมทั้งได้ร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ณ พระวิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวงวันที่ 07 กรกฏาคม 2567 เวลา 13:00 น.