อ่านแล้ว 93 ครั้ง

เข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.วิเชียร วงค์วัน รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตลำปาง เข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.09 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีด้วยจิตศรัทธาอย่างเนืองแน่น  ณ วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:46 น.