อ่านแล้ว 23 ครั้ง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

วันพฤหัส ที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30 น. ดร.วิเชียร วงศ์วัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มกิจกรรมกลุ่มที่ 1 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม ณ วิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุขาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางวันที่ 04 กรกฏาคม 2567 เวลา 11:00 น.