อ่านแล้ว 102 ครั้ง

ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2566

วันพุธที่ (22 พฤศจิกายน 2566) ดร.วิเชียร วงค์วัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2566 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงานได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ณ เรือนจำชั่วคราวปงยางคก เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปางวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:22 น.