อ่านแล้ว 113 ครั้ง

ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

เมื่อวันเสาร์ที่ (18 พฤศจิกายน 2566) ดร.วิเชียร วงค์วัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่  6  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยมีนายวิษณุ  ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประธานการประชุม พร้อมคณะผู้บริหารจาก 17 วิทยาเขต 11 โรงเรียนกีฬา และ 2 โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:43 น.