อ่านแล้ว 115 ครั้ง

"วันรวมน้ำใจให้กาชาด" ประจำปี 2567

วันพุธที่ (30 พฤศจิการยน 2566)  ดร.วิเชียร วงค์วัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง
เข้าร่วม กิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้กาชาด" ประจำปี 2567 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
และกล่าวขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่บริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาดและรางวัลมัจฉากาชาด ประจำปี 2567 ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:50 น.