อ่านแล้ว 25 ครั้ง

สรุปผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๗

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ลำน้ำปิง หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน กำแพงเพชร
ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี



วันที่ 07 กรกฏาคม 2567 เวลา 18:00 น.