อ่านแล้ว 46 ครั้ง

ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

วันพุธที่ (1 พฤษภาคม 2567) ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดม่อนกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ดร.วิเชียร วงศ์วัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง มอบหมายให้ นางยุวธิดา แสนศรีมล หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียม ประเพณี เกี่ยวกับพิธีการศพ ที่ได้รับพระราชทาน ในการจัดพิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ของสำนักพระราชวังที่ปฏิบัติสืบมาแต่โบราณ และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจ พิธีการศพที่ได้รับพระราชทานวันที่ 01 พฤษภาคม 2567 เวลา 18:00 น.