• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักงานกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาภาค 5 ณ จังหวัดกำแพงเพชร 
รายละเอียด