• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ภาพกิจกรรม


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ มกช.วิทยาเขตลำปาง

ปฏิทินการศึกษา-ภาคต้น-ปีการศึกษา-2567  [21 พ.ค. 2567]
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (รอบที่ 4)  [20 พ.ค. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป รอบ 3  [20 พ.ค. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทั่วไปรอบ 3 ปีการศึกษา 2567  [08 พ.ค. 2567]
เอกสารประกวดราคา ปป. 4 แห่ง  [02 พ.ค. 2567]
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา (รวม 3 คณะ) ประจำปีกำรศึกษา 2567  [18 เม.ย. 2567]
ประกาศ เรื่อง กำหนดการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  [17 เม.ย. 2567]
รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (รอบที่ 3)  [11 เม.ย. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป รอบ 2  [09 เม.ย. 2567]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [09 เม.ย. 2567]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารและสถานที่ จำนวน 4 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [09 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่างแบบกระบอกลม  [03 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา  [03 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อ แบบไอโซไคเนติค  [03 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา   [03 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กีฬายิงธนู  [02 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กีฬาเรือพาย  [02 เม.ย. 2567]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [02 เม.ย. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภททั่วไป รอบ 2 ปีการศึกษา 2567  [19 มี.ค. 2567]
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (รอบที่2)  [06 มี.ค. 2567]
ปฏิทินการศึกษา-ภาคฤดูร้อน- 2566  [04 มี.ค. 2567]
การประกวดคลิปวีดีโอเล่าเรื่องชุมชน เที่ยวชุมชน ยลวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดลำปาง  [04 มี.ค. 2567]
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2567)  [22 ก.พ. 2567]
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  [06 ก.พ. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป รอบ 1  [02 ก.พ. 2567]
ตารางสอบ-เทอม 2-2566(POST)  [18 ม.ค. 2567]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)   [12 ม.ค. 2567]
การแข่งขันยิงธนู “ลำปางโอเพ่น ประจำปี 2567” LAMPANG OPEN ARCHERY CHAMPIONSHIP 2024  [12 ม.ค. 2567]
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567  [08 ธ.ค. 2566]
ประกาศและกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญาบัตร ประจำปี 2565  [30 พ.ย. 2566]
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป ปี 2567  [27 พ.ย. 2566]
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566  [07 พ.ย. 2566]
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองประจำเดือน**กันยายน 2566  [12 ต.ค. 2566]
งบทดลองประจำเดือน**กันยายน 2566  [12 ต.ค. 2566]
กระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟ ครั้งที่ 10/2566  [09 ต.ค. 2566]
ปฏิทินการศึกษา-ภาคปลาย-2566  [06 ต.ค. 2566]
ประกาศรับสมัครรอบโคตา 2567  [04 ต.ค. 2566]
ตารางสอบ-เทอม1-2566  [29 ส.ค. 2566]
เอกสารประกอบการประชุม  [22 ส.ค. 2566]
SOMS-14 agenda6.6.pptx  [22 ส.ค. 2566]
แผนปฏิบัติราชการ-ปีงบประมาณ-2565-คณะศึกษาศาส  [06 ส.ค. 2566]
5.10-1-คณะ-5(LPG-edu) แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2566-2570  [06 ส.ค. 2566]
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์   [03 ส.ค. 2566]
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ   [26 ก.ค. 2566]
คำสั่งสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2566  [07 มิ.ย. 2566]
แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง พ.ศ.2566-2567  [23 พ.ค. 2566]
ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปี 2566  [18 พ.ค. 2566]
รายละเอียดงานประกันอุบัติเหตุ   [11 พ.ค. 2566]
ลงนามถวายพระพร วันฉัตรมงคล  [03 พ.ค. 2566]
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร  [25 เม.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี-รอบทั่วไป2-2566  [10 เม.ย. 2566]
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2566  [31 มี.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ทั่วไป-รอบ-2-ปี-2566  [28 มี.ค. 2566]
โครงการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  [20 มี.ค. 2566]
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  [07 มี.ค. 2566]
ตารางสอบ-ภาคปลาย-2565  [15 ก.พ. 2566]
แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายภายในวิทยาเขตลำปาง  [14 ก.พ. 2566]
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารับดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2566  [03 ก.พ. 2566]
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ-ทั่วไป-รอบ-2-ปี-2566  [02 ก.พ. 2566]
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 1-66  [31 ม.ค. 2566]
The Satisfaction of Lampang Open Archery Championship 2023 (26 - 29 January 2023)  [28 ม.ค. 2566]
ประเมินผลความพึงพอใจการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู ลำปางโอเพ่น ประจำปี 2566   [28 ม.ค. 2566]
การแข่งขันกีฬายิงธนู   [12 ม.ค. 2566]
กฏหมายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  [12 ม.ค. 2566]
ประกาศมาตรการโควิด ฉบับที่ 8  [10 ม.ค. 2565]
.
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (รอบที่ 4)  [20 พ.ค. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป รอบ 3  [20 พ.ค. 2567]
ประกาศ เรื่อง กำหนดการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  [17 เม.ย. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป รอบ 2  [09 เม.ย. 2567]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [09 เม.ย. 2567]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารและสถานที่ จำนวน 4 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [09 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่างแบบกระบอกลม  [03 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา  [03 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อ แบบไอโซไคเนติค  [03 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา   [03 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กีฬายิงธนู  [02 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กีฬาเรือพาย  [02 เม.ย. 2567]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [02 เม.ย. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภททั่วไป รอบ 2 ปีการศึกษา 2567  [19 มี.ค. 2567]
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (รอบที่2)  [06 มี.ค. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป รอบ 1  [02 ก.พ. 2567]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)   [12 ม.ค. 2567]
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567  [08 ธ.ค. 2566]
ประกาศและกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญาบัตร ประจำปี 2565  [30 พ.ย. 2566]
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566  [07 พ.ย. 2566]
ประกาศรับสมัครรอบโคตา 2567  [04 ต.ค. 2566]
คำสั่งสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2566  [07 มิ.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี-รอบทั่วไป2-2566  [10 เม.ย. 2566]
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2566  [31 มี.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ทั่วไป-รอบ-2-ปี-2566  [28 มี.ค. 2566]
การพักอาศัยหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  [15 มี.ค. 2566]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาเขตลำปาง จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [08 ก.พ. 2566]
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 1-66  [31 ม.ค. 2566]
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  [26 ม.ค. 2566]
พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  [25 ม.ค. 2566]
รายชื่อผู้ที่ได้รับการยกเว้นการชำระเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคต้น 2565  [23 พ.ค. 2566]
รายชื่อนักศึกษา-ปี2565  [30 มิ.ย. 2565]
รายชื่อนักศึกษา-1-ปี2565  [17 มิ.ย. 2565]
ระเบียบหอพัก  [19 พ.ค. 2565]
ประกันอุบัติเหตุ  [19 พ.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทั่วไปรอบ 2 2565  [12 เม.ย. 2565]
ประกาศมาตรการโควิด ฉบับที่ 8  [10 ม.ค. 2565]
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ2565  [27 ธ.ค. 2564]
คำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน  [28 ธ.ค. 2564]
คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  [28 ธ.ค. 2564]
คำส่งการมอบหมายภาระงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของงานการเงินและบัญชี  [28 ธ.ค. 2564]
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์เพิ่มเติม  [27 ธ.ค. 2564]
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  [27 ธ.ค. 2564]
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [12 ต.ค. 2564]
คำสั่งแต่งตั้งผู้ถือรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน  [11 ต.ค. 2564]
คำส่งการมอบหมายภาระงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  [11 ต.ค. 2564]
เอกสารประกวดราคา ปป. 4 แห่ง  [02 พ.ค. 2567]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [09 เม.ย. 2567]
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารและสถานที่ จำนวน 4 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [09 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่างแบบกระบอกลม  [03 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา  [03 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อ แบบไอโซไคเนติค  [03 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา  [03 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กีฬายิงธนู  [02 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กีฬาเรือพาย  [02 เม.ย. 2567]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [02 เม.ย. 2567]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาเขตลำปาง จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [08 ก.พ. 2566]