• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

วิทยากรฝึกสอน

นายอานุภาพ ไชยพิพัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญกีฬายิงธนู


นายกิตติภณ ธิยัญ
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเทเบิลเทนนิส

นายอติเทพ วิชาญ
วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬา

นายอภิชาต ตานะ
วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬา

นายศราวุฒิ มิ่งเชื้อ
วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬา