• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษา-ภาคฤดูร้อน- 2566  [04 มี.ค. 2567]
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  [07 ก.พ. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป รอบ 1  [02 ก.พ. 2567]
ตารางสอบ-เทอม 2-2566(POST)  [18 ม.ค. 2567]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)  [12 ม.ค. 2567]
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567  [08 ธ.ค. 2566]
ตารางสอบ-เทอม1-2566 คณะศิลปศาสตร์  [29 ส.ค. 2566]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้า รุ่น 2  [27 ก.พ. 2566]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้า รุ่น 1  [27 ก.พ. 2566]
ตำราแผนนวดของไทย เล่ม 3  [24 ก.พ. 2566]
ตำราแผนนวดของไทย เล่ม 2  [24 ก.พ. 2566]
ตำราแผนนวดของไทย เล่ม 1  [24 ก.พ. 2566]
คู่มืออบรมนวดไทย  [24 ก.พ. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้มีทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา  [15 พ.ย. 2565]
คำสั่งสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565  [28 ต.ค. 2565]
คำสั่งสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565  [01 มิ.ย. 2565]
คำสั่งสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  [09 มิ.ย. 2564]
คำสั่งสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563  [14 ก.ค. 2563]
คู่่มือปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยใน รพศ. รพท.และ รพช.  [24 ก.พ. 2566]
คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย  [24 ก.พ. 2566]
จิตวิทยาเพื่อการดำเนินงานสปา  [08 พ.ย. 2562]
เอกสารความรู้ ผู้ดำเนินการสปา เพื่อสุขภาพ  [05 พ.ย. 2562]
สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ  [05 พ.ย. 2562]
ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานุภาพ  [05 พ.ย. 2562]
การตรวจวินิฉัยโรคด้วยหลักเส้นประธานสิบ  [05 พ.ย. 2562]
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  [05 พ.ย. 2562]
หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก)  [05 พ.ย. 2562]
สุขภาพ สุขอนามัย และภาวะสุขภาพดี  [05 พ.ย. 2562]
ไฟล์เอกสารหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.-หน้า-1  [05 พ.ย. 2562]
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  [05 พ.ย. 2562]
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [05 พ.ย. 2562]
ตำรานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง  [05 พ.ย. 2562]
ตำรานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง แบบราชสำนัก  [05 พ.ย. 2562]
ตำราการนวดไทย เล่ม 1  [05 พ.ย. 2562]
ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป  [05 พ.ย. 2562]
คู่มืออบรมการนวดไทย  [05 พ.ย. 2562]
คู่มืออบรมการนวดไทบแบบราชสำนัก ภาคเทคนิคการนวดรักษาโรคที่พบบ่อย  [05 พ.ย. 2562]
คู่มืออบรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ  [05 พ.ย. 2562]
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านแพทย์แผนไทย (รพ.สต.)  [05 พ.ย. 2562]
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านแพทย์แผนไทย (ผู้บริหาร)  [05 พ.ย. 2562]
คู่มือวารีบำบัดและสปา  [05 พ.ย. 2562]
คู่มือมาตรฐานการนวดไทนในสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานบริการ สถานประกอบการ  [05 พ.ย. 2562]
คู่มือการออกกำลังกายและโภชนาการเพื่อสุขภาพ  [05 พ.ย. 2562]
คู่มือการปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน  [05 พ.ย. 2562]
การวางแผนการเงินและงบประมาณ  [05 พ.ย. 2562]
การแพทย์แผนไทยสายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม  [05 พ.ย. 2562]
การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ  [05 พ.ย. 2562]
การนวดรักษาโรคด้วยหลักประธานสิบ  [05 พ.ย. 2562]
คำสั่งสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562  [24 ก.ค. 2562]

กิจกรรมคณะศิลปศาสตร์

เข้าร่วมกิจกรรมวันกัลยาณีนิทัศน์ (AMAZING LAMPANG KANLAYANEE)
รายละเอียด
โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อติดตามผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
รายละเอียด
งานฤดูหนาว กาชาด จังหวัดลำปาง 2565
รายละเอียด
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้
รายละเอียด