• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

ลูกจ้างประจำ

นายภูเชนท์ จันทริยาภรณ์
ช่างเครื่องยนต์ ระดับ ช 2


นางสายทอง ชัยษา
แม่บ้าน ระดับ บ 2