• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

งานทะเบียน

ปฏิทินการศึกษา-ภาคต้น-ปีการศึกษา-2567  [21 พ.ค. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภททั่วไป รอบ 2 ปีการศึกษา 2567  [19 มี.ค. 2567]
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (รอบที่2)  [06 มี.ค. 2567]
ปฏิทินการศึกษา-ภาคฤดูร้อน- 2566  [04 มี.ค. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป รอบ 1  [02 ก.พ. 2567]
ตารางสอบ-เทอม 2-2566(POST)  [18 ม.ค. 2567]
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567  [08 ธ.ค. 2566]
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566  [07 พ.ย. 2566]
ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย 2566  [06 ต.ค. 2566]
ประกาศรับสมัครรอบโคตา 2567  [06 ต.ค. 2566]
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อทำการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566  [23 มิ.ย. 2566]
ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปี 2566  [18 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี-รอบทั่วไป2-2566  [10 เม.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ทั่วไป-รอบ-2-ปี-2566  [28 มี.ค. 2566]
ตารางสอบ-ภาคปลาย-2565  [15 ก.พ. 2566]
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารับดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2566  [03 ก.พ. 2566]
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ-ทั่วไป-รอบ-2-ปี-2566  [02 ก.พ. 2566]
ตารางสอบ-ภาคปลาย-2565  [03 ก.พ. 2566]