• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

การประกวดคลิปวีดีโอเล่าเรื่องชุมชน เที่ยวชุมชน ยลวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดลำปาง  [04 มี.ค. 2567]
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  [06 ก.พ. 2567]
ประกาศและกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญาบัตร ประจำปี 2565  [30 พ.ย. 2566]
ปรกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับยกเว้นการชำระเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปลาย 2566 (เพิ่มเติม)  [19 ต.ค. 2566]
ปรกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับยกเว้นการชำระเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปลาย 2566   [18 ต.ค. 2566]
ปรกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับยกเว้นการชำระเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคต้น 2566 (เพิ่มเติม)  [26 พ.ค. 2566]
ปรกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับยกเว้นการชำระเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคต้น 2566  [26 พ.ค. 2566]
รายละเอียดงานประกันอุบัติเหตุ   [11 พ.ค. 2566]
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2566  [31 มี.ค. 2566]
โครงการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  [20 มี.ค. 2566]
การพักอาศัยหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  [15 มี.ค. 2566]
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  [07 มี.ค. 2566]
ผ่อนผันทหาร  [28 พ.ย. 2565]
ปฏิทิน 2565  [01 ส.ค. 2565]
ประกันอุบัติเหตุ  [02 พ.ค. 2565]