• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษา-ภาคฤดูร้อน- 2566  [04 มี.ค. 2567]
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  [07 ก.พ. 2567]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป รอบ 1  [02 ก.พ. 2567]
ตารางสอบ-เทอม 2-2566(POST)  [18 ม.ค. 2567]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)  [12 ม.ค. 2567]
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567  [08 ธ.ค. 2566]
ตารางสอบ-เทอม1-2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  [29 ส.ค. 2566]
แผนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2566  [20 ต.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2566  [28 พ.ย. 2565]
คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 65  [24 มี.ค. 2565]
แผนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2565  [08 ต.ค. 2564]
ยุทธศาสตร์คณะ(ฉบับทบทวน)  [13 ต.ค. 2564]
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน 2563  [06 ม.ค. 2563]

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ต้อนรับคณะนักกีฬาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
รายละเอียด
"กิจกรรมพยาบาลนิทรรศ "
รายละเอียด